Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Welcome

 

ขอเชิญร่วมแข่งขันโครงการความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมแข่งขันโครงการความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัทธยมศึกษา ครั้งที่ 9 ชิงเงินรางวัลกว่า 3 หมื่นบาท โดยจัดแข่งขันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ อาคารบร....

อ่านรายละเอียด »
view : 1117 | 10 ส.ค. 2558

นายปวินท์ สว่างนุวัตรกุล นักศึกษาคนเก่ง ผู้ได้รับทุนการศึกษา 5A
นายปวินท์  สว่างนุวัตรกุล นักศึกษาคนเก่ง ผู้ได้รับทุนการศึกษา 5A....

อ่านรายละเอียด »
view : 126 | 24 พ.ย. 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2540 โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสอดคล้องดังปณิธานของคณะที่ว่า "ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สรรค์สร้างแทคโนโลยี และนวั....

อ่านรายละเอียด »
view : 1812 | 10 ส.ค. 2558


คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2558 ระหว่างวันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2558 ระหว่างวันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2558 ทั้งนี....

อ่านรายละเอียด »

view : 896 | 26 ต.ค. 2558
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย....

อ่านรายละเอียด »

view : 497 | 4 พ.ย. 2558