ติดต่อเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่ : 282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

อาคาร : ลายสือไท (LTB)

โทรศัพท์ 091-093-0451, 02-310-8570-1  (งานบริการการศึกษา)

โทรศัพท์ 096-034-8084, 02-310-8577-8 (งานการเงิน)

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ruengneer/