ประกาศอื่นๆ

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม-การออกภาคสนาม-CVE5401

ประกาศยื่นคำร้องการสอบซ้ำซ้อน ภาค 1/2566

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ

 – ผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ ปลายภาค 2/2565

 การเทียบเคียงรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป