เรื่อง การเข้าระบบส่งผลสอบออนไลน์

2. กรอกอีเมล @ru.ac.th

3. แล้วใส่รหัสผ่าน

4. กดปุ่ม LOGIN

หมายเหตุ: โปรดเตรียมไฟล์เอ็กเซลสำหรับอัพโหลด ในระบบส่งผลสอบออนไลน์ในรูปแบบเกรด เท่านั้น คือ คอลัมภ์A เป็นรหัสนักศึกษา คอลัมภ์B เป็นตัวอักษรเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D, F, I ทั้งนี้ระบบยังไม่ได้รองรับการส่งเกรดแบบเป็นคะแนน รายบุคคล ได้ตามคู่มือของระบบงานประมวลผลสอบของ นักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค