ร่วมบริจาคคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ร่วมบริจาคคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ผู้ประสงค์จะบริจาค กดตาม link ร่วมบริจาคคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และกรอกข้อมูลรายละเอียด พร้อมโอนเงินบริจาคผ่านระบบในการโอนเงินผ่านระบบจะถูกส่งไปดำเนินการด้านลดหย่อนภาษีอัตโนมัติของกรมสรรพากร (ไม่มีใบเสร็จออกให้)