ดร.กัมพล พรหมจิระประวัติ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ข้อมูลติดต่อ