หมายเลขโทรศัพท์ : 023108577 e-mail : kiattichai@ru.ac.th

ดร.เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ข้อมูลติดต่อ