บุคลากรสาขาวิศวกรรมโยธา

 

ชื่อ-สกุล :อ.ดร.พงศกร พรมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
 

ชื่อ-สกุล :ผศ.สิริลักษณ์ แสง-ชูโต
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  ชื่อ-สกุล :ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ


หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
ชื่อ-สกุล :ผศ.ทฤษฏี สิงห์ศิลารักษ์
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
ชื่อ-สกุล :ผศ.พนารัตน์ แสงปัญญา
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
ชื่อ-สกุล :ผศ.อุษณีย์   ระหา
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
  ชื่อ-สกุล :อ.บรรพต เจริญพล
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
   
   
   
   
   
   
© 2016 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 40

All 481907

Currently are 9 guests and no members online

คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ตามข้อกำหนด