บุคลากรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

ชื่อ-สกุล :ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
ตำแหน่ง :คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  ชื่อ-สกุล : ผศ.นุกูล อุบลบาน
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
  ชื่อ-สกุล : ผศ.นันทวรรณ อ่ำเอี่ยม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail :
   
  ชื่อ-สกุล : อ.โชติ อินทวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail :
   
  ชื่อ-สกุล : อ.ศศิธร จันทร์เทียน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
  ชื่อ-สกุล : อ.กานต์ กานต์กนก
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
  ชื่อ-สกุล : อ.ดร.เลิศเลขา ศรีรัตนะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

หมายเลขโทรศัพท์ :023108577
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
   
   
   
© 2016 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 12

All 225799

Currently are 17 guests and no members online