องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกรจัดอบรมหลายหลักสูตร คลิ๊กเลย!

 

ประกาศเลื่อนวันอบรมโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมหลักสูตร“การออกแบบงานด้านอาคารและทำ BOQ ด้วยโปรแกรม Revit 2018”

2. โครงการอบรมหลักสูตร“การใช้โปรแกรม GIS เพื่อบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น”

3. โครงการอบรมหลักสูตร“การออกแบบและทำ BOQ ด้วยโปรแกรม AutoCAD Advance Steel 2D/3D”

4.โครงการอบรม“หลักสูตรการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมโดยใช้ Software Iventor 2018”

5. โครงการอบรม .พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในงานวิศวกรรม”

ทั้งนี้ ผู้จัดอบรมจะได้แจ้งวันและเวลาในการอบรมในภายหลัง ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

โครงการอบรม .พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในงานวิศวกรรม”

อบรมวันที่ 15 ธันวาคม 2560 PDU 12 หน่วย รับจำนวน 20 ท่าน *กรณีผู้สมัครอบรมไม่ถึง 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการอบรม

ค่าลงทะเบียน 2500 บาท *กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 3000 บาท

ลงทะเบียนเข้าอบรมที่นี่

ดาวน์โหลดใบตอบรับที่นี่

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการอบรมศูนย์บริการฯ) เลขที่บัญชี 020082606136 กรณี ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัครออนไลน์มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร 023108570 ต่อ 307 

 

โครงการอบรมหลักสูตร“การออกแบบงานด้านอาคารและทำ BOQ ด้วยโปรแกรม Revit 2018”

อบรมวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 PDU 24 หน่วย รับจำนวน 30 ท่าน *กรณีผู้สมัครอบรมไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการอบรม

ค่าลงทะเบียน 7200 บาท *กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 7500 บาท

ลงทะเบียนเข้าอบรมที่นี่

ดาวน์โหลดใบตอบรับที่นี่

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการอบรมศูนย์บริการฯ) เลขที่บัญชี 020082606136 กรณี ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัครออนไลน์มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร 023108570 ต่อ 307 

 

โครงการอบรมหลักสูตร“การใช้โปรแกรม GIS เพื่อบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น”

อบรมวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 PDU 24 หน่วย รับจำนวน 30 ท่าน *กรณีผู้สมัครอบรมไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการอบรม

ค่าลงทะเบียน 3600 บาท *กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 4000 บาท

ลงทะเบียนเข้าอบรมที่นี่

ดาวน์โหลดใบตอบรับที่นี่

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการอบรมศูนย์บริการฯ) เลขที่บัญชี 020082606136 กรณี ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัครออนไลน์มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร 023108570 ต่อ 307 

 

โครงการอบรมหลักสูตร“การออกแบบและทำ BOQ ด้วยโปรแกรม AutoCAD Advance Steel 2D/3D”

อบรมวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 PDU 24 หน่วย รับจำนวน 30 ท่าน *กรณีผู้สมัครอบรมไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการอบรม

ค่าลงทะเบียน 4500 บาท *กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

ลงทะเบียนเข้าอบรมที่นี่

ดาวน์โหลดใบตอบรับที่นี่

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการอบรมศูนย์บริการฯ) เลขที่บัญชี 020082606136 กรณี ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัครออนไลน์มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร 023108570 ต่อ 307 

 

โครงการอบรม“หลักสูตรการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมโดยใช้ Software Iventor 2018”

อบรมวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 PDU 24 หน่วย รับจำนวน 30 ท่าน *กรณีผู้สมัครอบรมไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการอบรม

ค่าลงทะเบียน 4500 บาท *กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

ลงทะเบียนเข้าอบรมที่นี่

ดาวน์โหลดใบตอบรับที่นี่

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการอบรมศูนย์บริการฯ) เลขที่บัญชี 020082606136 กรณี ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัครออนไลน์มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร 023108570 ต่อ 307 

 

โครงการอบรมหลักสูตร“การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การทดสอบเสาเข็ม กรณีศึกษาปัญหาฐานราก การแก้ไขฐานรากเยื้องศูนย์ และอาคารทรุดตัว”

อบรมวันที่ 28 ตุลาคม 2560 PDU 12 หน่วย รับจำนวน 30 ท่าน *กรณีผู้สมัครอบรมไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการอบรม *เลื่อนจาก 9 ตุลาคม 2560

ค่าลงทะเบียน 2200 บาท *กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2500 บาท

ลงทะเบียนเข้าอบรมที่นี่

ดาวน์โหลดใบตอบรับที่นี่

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการอบรมศูนย์บริการฯ) เลขที่บัญชี 020082606136 กรณี ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัครออนไลน์มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร 023108570 ต่อ 307 

  

โครงการอบรมหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างบ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ และอาคาร คสล. 1-4 ชั้น”

อบรมวันที่ 9-10 กันยายน 2560 รับจำนวน 30 ท่าน *กรณีผู้สมัครอบรมไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการอบรม

ค่าลงทะเบียน 4500 บาท *กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 2 กันยายน 2560 ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ *กรณีไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อ 023108577-8 กด 6 

ดาวน์โหลดใบตอบรับที่นี่

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการอบรมศูนย์บริการฯ) เลขที่บัญชี 020082606136 กรณี ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัครออนไลน์มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาพโครงการอบรม 

© 2016 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 32

All 172725

Currently are 47 guests and no members online