องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกรจัดอบรม 2 โครงการกันยายนนี้!!

 1. โครงการอบรมหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างบ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ และอาคาร คสล. 1-4 ชั้น”

อบรมวันที่ 9-10 กันยายน 2560 รับจำนวน 30 ท่าน *กรณีผู้สมัครอบรมไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการอบรม

ค่าลงทะเบียน 4500 บาท *กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 2 กันยายน 2560 ค่าลงทะเบียน 4800 บาท

ลงทะเบียนเข้าอบรมที่นี่

ดาวน์โหลดใบตอบรับที่นี่

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการอบรมศูนย์บริการฯ) เลขที่บัญชี 020082606136 กรณี ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัครออนไลน์มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2.โครงการอบรมหลักสูตร “การเจาะเพื่อตรวจติดตามการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน”

อบรมวันที่ 23 กันยายน 2560 รับจำนวน 30 ท่าน *กรณีผู้สมัครอบรมไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการอบรม

ค่าลงทะเบียน 3000 บาท *กรณีลงทะเบียนหลังวันที่ 16 กันยายน 2560 ค่าลงทะเบียน 3500 บาท

ลงทะเบียนเข้าอบรมที่นี่

ดาวน์โหลดใบตอบรับที่นี่

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการอบรมศูนย์บริการฯ) เลขที่บัญชี 020082606136 กรณี ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัครออนไลน์มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร 023108570 ต่อ 307 

 

© 2016 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 122

All 159246

Currently are 2 guests and no members online