ตารางเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2561

ตารางเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ตารางเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา

ตารางเรียนนอกแผนของนักศึกษาวิศวกรรมโยธา

ตารางเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตารางเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ *สาขาแจ้งให้รายวิชา GNR2013 (GRE2013) เรียนร่วมกันทั้งกลุ่ม 1 และ 2 โดยเรียนวันจันทร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

ตารางเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม *สาขาแจ้งปิดรายวิชา EVM3106 ทั้งนี้จะเปิดในภาค 2/2561

ตารางเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงาน *สาขาแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนรายวิชา GNR2012 (GRE2012) โดยเรียนวันพุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. ห้อง LTB316 และจัดสอบนอกเวลาราชการทั้งกลางภาคและปลายภาค

© 2016 Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 7

All 209542

Currently are 11 guests and no members online